יצוג חברות זרות המעוניינות לפעול בישראל

  • ייצוג חברות זרות בהתאם להוראות סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף וסעיף 68ב לפקודת מס הכנסה.
  • פתיחת תיקים ברשויות (מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי) וסיוע עם שאר הפרוצדורות.
  • שירותי הנהלת חשבונות בשפה האנגלית ובשני מטבעות (מט"ח ומט"י).
  • עריכת דוחות כספיים ,דוחות התאמה למס, דוחות ניהוליים וכן שירותים נלווים נוספים – כולם בשפה האנגלית.